рус укр eng

Главная  /   Новости   /   Повідомлення про загальні збори акціонерів Обрій Інк.

Новости

19.03.2018

Повідомлення про загальні збори акціонерів Обрій Інк.

  Приватне акціонерне товариство «Обрій Інк.» (далі по тексту Товариство) повідомляє, що загальні збори акціонерів товариства відбудуться 25.04.2018 р. об 11:00 год. за місцезнаходженням товариства: 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 7, офіс 1.

 Реєстрація акціонерів  (представників акціонерів),  які мають  право на участь у загальних зборах, проходитиме  25.04.2018 р. за місцем проведення загальних зборів  з 10.00 год. до 10.45 год. 25.04.2018 р.

 Акціонерам для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів.

 Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 20.04.2018 року.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії та керівних органів Загальних зборів.

2. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік. Звіт Ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.

3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

4. Розподіл  прибутку  і  збитків  товариства з урахуванням вимог,  передбачених  законом.

5. Про підтвердження повноважень Генерального директора Товариства на 2018-2019 роки.

6.  Про обрання Ревізора Товариства.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності. 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного загальних зборів акціонерів: 

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Грицая А. І., секретарем Загальних зборів акціонерів Короткевич Л. О.,  лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі   Павлова О. В

2. Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «Обрій Інк.» за 2017 рік.

Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «Обрій Інк.» за 2017 рік.

3. Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «Обрій Інк.» за 2017 рік.

4. Не розподіляти прибуток ПрАТ «Обрій Інк.» за 2017 рік між акціонерами і направити грошові кошти на поповнення обігових коштів ПрАТ «Обрій Інк.»

5. Підтвердити повноваження Генерального директора ПрАТ «Обрій Інк.» Грицая Андрія Івановича  до 31 грудня 2019 року.

6. Звільнити з посади ревізора Товариства Дубаса Сергія Михайловича. Обрати ревізором Товариства Скрипченко-Степанця Віталія Ростиславовича.

7. Уповноважити  Генерального Директора ПрАТ «Обрій Інк» Грицая Андрія Івановича на підписання від імені Товариства значних правочинів

  Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за адресою м. Київ, вул. Володимирська 49а, офіс ПрАТ «Обрій Інк.», з 10:00 год. до 11:00 год. (в робочі дні) та в день проведення зборів за місцем їх проведення з 10:00 год., відповідальна особа  Грицай А. І.

  Телефон для довідок : (044) 490-65-22.


 

Вернутся к списку новостей