рус укр eng

Главная  /   Новости   /   Особлива інформація ПрАТ "Приватне акціонерне товариство "Обрiй Iнк."

Новости

04.05.2017

Особлива інформація ПрАТ "Приватне акціонерне товариство "Обрiй Iнк."

Особлива інформація  ПрАТ "Приватне акціонерне товариство  "Обрiй Iнк." ( код ЄДРПОУ 22948596), адреса: 03035,  м. Київ, вул. вул. Кудряшова, 7,. тел. (044)-4906522, E-mail: hq@obriy.ua.Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 27.04.2017р. Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Обрій Інк» від 27.04.2017р.:Уповноважено Генерального Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Обрій Інк» Грицая Андрія Івановича на підписання від імені Товариства на суму до 100 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.

Гранична сукупність вартості правочинів 100 000  тисяч грн., ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 100 000 тис. грн.,

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності  33764 тис. грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності   296,17344 %.

Загальна кількість голосуючих акцій  400;  кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 300;  кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 300;   кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0.

Вернутся к списку новостей